Новости. Проект розпорядження "Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів у метрополітені міста Харкова"

Официальный сайт Харьковской областной государственной администрации, 07.09.2006.

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)":

1. Установити тариф на перевезення пасажирів у метрополітені міста Харкова державним підприємством Харківський метрополітен у розмірі 0,85 грн. за 1 поїздку.

2. Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 травня 2000 року №465 "Про тарифи на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті та вартість проїзних квитків", зареєстрованого у Харківському обласному управлінні юстиції 30 травня 2000 року за №59/408 такі зміни:

у пункті 1 розпорядження слова "метрополітені" та "вартість проїзних квитків "Метро" (кодованих абонентних карток)" виключити;

у Тарифах на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23 травня 2000 року №465 та зареєстрованих у Харківському обласному управлінні юстиції 30 травня 2000 року за №59/408, у назві слово "метрополітені" та у таблиці позицію:

"Метрополітен" - "0,50"

виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Вартість проїзних квитків "Метро" (кодованих абонентних карток) на 10 поїздок у метрополітені, затверджену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23 травня 2000 року №465 та зареєстровану у Харківському обласному управлінні юстиції 30 травня 2000 року за №60/409;

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 серпня 2001 року №500 "Про внесення змін у додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 23 травня 2000 року №465 "Про тарифи на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті та вартість проїзних квитків", зареєстроване у Харківському обласному управлінні юстиції 16 серпня 2001 року за №47/515.

4. Державному підприємству Харківський метрополітен забезпечити виконання Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 року №541 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1192 від 8 вересня 2004 року), відповідно до якого для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, незалежно від форм власності, щороку з 28 серпня по 28 червня встановлюється пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті у розмірі половини вартості квитка.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Я.П.Ющенка.

6. Це розпорядження набирає чинності в установленому порядку.

Голова обласної державної адміністрації

А.АВАКОВ


Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації "Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів у метрополітені міста Харкова"

1. Опис проблеми, яку планується розв`язати.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" обласним державним адміністраціям надані повноваження по встановленню тарифів на перевезення пасажирів у метрополітені.

На сьогоднішній день чинним є тариф на перевезення пасажирів у Харківському метрополітені встановлений розпорядженням голови обласної державної адміністрації №465 від 23 травня 2000 року в розмірі 0,50 грн. за одну поїздку.

Державне підприємство "Харківський метрополітен" звернулось до обласної державної адміністрації з пропозицією підвищити тариф на перевезення пасажирів у зв’язку з важким фінансовим становищем.

Харківський метрополітен виконує перевезення пасажирів за чинним тарифом вже на протязі шести років.

За цей час з об’єктивних причин збільшились ціни на матеріали, запасні частини, устаткування, енергоресурси, відбулось значне зростання рівня мінімальної заробітної плати (у квітні 2000 року - 90 грн., а з грудня 2006 року буде вже 400 грн.).

В результаті у 2005 році фактична собівартість одного пасажиро-перевезення склалась на рівні 0,54 грн.

Слід також зазначити, що враховуючи постійну нестачу коштів (на кінець 2005 року, згідно з даними бухгалтерського обліку, не перекриті збитки Харківського метрополітену складали вже 156,34 млн.грн.) підприємство було вимушене утримувати обсяги експлуатаційних витрат майже на одному рівні.

Важкий фінансовий стан Харківського метрополітену не дозволяє підприємству виконувати в необхідних обсягах відновлювальні ремонти основних виробничих фондів, призводить до зростання кредиторської заборгованості та несвоєчасного виконання вимог колективного договору і Галузевої угоди щодо підвищення заробітної плати працівників метрополітену у відповідності до зростання її мінімального рівня.

Збитковість роботи підприємства також є причиною відсутності коштів необхідних для виконання заходів з технічного розвитку Харківського метрополітену.

Таким чином, на даний час склалися об’єктивні передумови для підвищення тарифу на перевезення пасажирів у Харківському метрополітені.

2. Цілі державного регулювання.

Метою прийняття даного розпорядження є встановлення тарифу на перевезення пасажирів у метрополітені міста Харкова на економічно обгрунтованому рівні і поліпшення фінансово-економічного стану державного підприємства "Харківський метрополітен".

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 визначено метод державного регулювання тарифів на перевезення пасажирів у метрополітені шліхом встановлення їх фіксованих рівнів.

Тому альтернативою цьому регуляторному акту може бути лише встановлення тарифу на рівні вищому або нижчому за запропонований обласною державною адміністрацією.

При формуванні планового тарифу на перевезення пасажирів у Харківському метрополітені обласна державна адміністрація керувалась принципами проголошеними Законом України "Про міський електричний транспорт":

 • доступності транспортних послуг для усіх верств населення;
 • забезпечення беззбитковості роботи перевізників.

Таким чином в результаті аналізу розрахунків планових рівнів витрат Харківського метрополітену на перевезення пасажирів та приведення їх у відповідність з чинним законодавством було визначено, що економічно обгрунтована собівартість одного пасажиро-перевезення складає 0,75 грн.

Необхідність підвищення рівня планової собівартості перевезень (у порівнянні з фактичною за 2005 рік) в 1,4 рази викликана низкою факторів, основними з яких є наступні:

 • виконання вимог чинного на підприємстві колективного договору та Галузевої угоди щодо підвищення заробітної плати працівникам метрополітену у відповідності з ростом мінімальної заробітної плати;
 • приведення витрат на комунальні послуги та електроенергію у відповідність з затвердженими нормами обсягів їх споживання;
 • зростання тарифу на електроенергію в 1,25 рази;
 • проведення у плановому періоді збільшеного обсягу ремонтних робіт для підтримання безпеки перевезень на належному рівні.

Для виконання заходів з технічного розвитку метрополітену у запропонованому для встановлення тарифі передбачено прибуток в розмірі 13% собівартості.

За рахунок прибутку підприємство зможе виконати такі заходи:

 • придбання вагонів;
 • реконструкцію систем автоматики керування, зв’язку та сигналізації;
 • удосконалення системи забезпечення безпеки пасажирських перевезень;
 • розроблення і впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами;
 • обладнання необхідним устаткуванням технічних класів для підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;
 • розроблення і впровадження автоматизованої системи пропуску пасажирів пільгових категорій;
 • заміну фізично зношеного обладнання, пристроїв, кабельних мереж електропостачання.

Отже собівартість одного пасажиро-перевезення в розмірі 0,75 грн. та прибуток на рівні 13% собівартості визначають рівень тарифу на перевезення пасажирів у метрополітені міста Харкова, який пропонується встановити цим розпорядженням - 0,85грн. за 1 поїздку, що в 1,7 рази вище за діючий.

Зниження планового тарифу на перевезення пасажирів призведе до зменшення його прибутковості і, як слідство, обмежить можливості Харківського метрополітену в сфері технічного розвитку і оновлення основних виробничих фондів, що, в свою чергу, негативним чином вплине на безпеку перевезень і збільшить вірогідність виникнення техногенних ситуацій, оскільки виробничі фонди підприємства після трьох десятиліть безперервної роботи мають обмежений залишковий ресурс працездатності (зношеність рухомого складу - 75,9%, ескалаторів - 65%, технологічного транспорту - 76%). Крім того в експлуатації Харківського метрополітену знаходиться обладнання і технічні засоби вартістю понад 40,0 млн. грн. з відпрацьованим терміном працездатності.

Слід також зазначити, що підвищення тарифу на перевезення пасажирів у метрополітені міста Харкова, в будь-якому разі, негативним чином вплине на фінансовий стан населення, тому встановлення тарифу більшого за запропонований обласною державною адміністрацією теж є не прийнятним.

Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок, що тариф на перевезення пасажирів у Харківському метрополітені в розмірі 0,85 грн. за одну поїздку є економічно обгрунтованим, враховує в собі принцип беззбитковості роботи Харківського метрополітену і є, на даний час, найбільш оптимальним.

4. Механізмом розв`язання проблеми є встановлення тарифу на перевезення пасажирів у метрополітені міста Харкова визначеного шляхом аналізу економічної обгрунтованості витрат на перевезення і потреби підприємства в інвестиціях для забезпечення належного рівня безпеки перевезень.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

В разі прийняття цього розпорядження обласною державною адміністрацією буде встановлено економічно обгрунтований тариф на перевезення пасажирів у Харківському метрополітені.

Після оприлюднення у засобах масової інформації прийняте розпорядження набуде чинності і стане обов’язковим для виконання.

Організація та здійснення контрольно-наглядових функцій з питань додержання підприємствами вимог щодо формування, встановлення і застосування цін і тарифів, які регулюються державою, є завданнями Державної інспекції по контролю за цінами.

Отже нагляд за додержанням вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації про встановлення тарифу на перевезення пасажирів у метрополітені міста Харкова буде здійснювати Державна інспекція по контролю за цінами в Харківській області.

Позитивним чином на дію регуляторного акту може вплинути збільшення обсягів перевезень пасажирів у Харківському метрополітені і стабільність цін на складові собівартості перевезень. Негативними факторами впливу відповідно будуть зменшення обсягів перевезень і зростання цін на складові собівартості.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту:

Позитивним результатом прийняття регуляторного акту буде поліпшення фінансово-економічного стану Харківського метрополітену, а саме досягнення беззбитковості роботи підприємства, а негативним - збільшення витрат населення на проїзд у метрополітені, що зменшить його платоспроможність.

7. Обгрунтування терміну дії

Термін дії розпорядження не обмежено. Рівень тарифу буде переглянуто лише в разі зміни з об’єктивних причин собівартості перевезень.

8. Показниками результативності регуляторного акту є такі фактичні показники роботи державного підприємства "Харківський метрополітен":

 • собівартість одного пасажиро-перевезення;
 • обсяги перевезень;
 • загальна собівартість перевезень;
 • доход отриманий від перевезень;
 • одержаний від перевезень прибуток (збиток);
 • сплачений підприємством податок на прибуток.

Прогнозні значення показників результативності, виходячи з планових розрахунків на рік, є такими:

 • собівартість одного пасажиро-перевезення - 0,75 грн.;
 • обсяги перевезень - 288,6 млн. пас.;
 • загальна собівартість перевезень - 215,9 млн. грн.;
 • доход отриманий від перевезень - 245,3 млн. грн.;
 • прибуток від перевезень - 29,4 млн. грн.;
 • податок на отриманий від перевезень прибуток - 7,35 млн. грн.

Дія регуляторного акту поширюватиметься на державне підприємство "Харківський метрополітен" та населення, яке користується метрополітеном для поїздок.

Після затвердження головою обласної державної адміністрації, реєстрації органами юстиції в Харківській області та оприлюднення у друкованих засобах масової інформації даний регуляторний акт набуде чинності і державне підприємство "Харківський метрополітен" зможе застосовувати встановлений цим розпорядженням тариф, як плату за перевезення пасажирів.

9. Відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки. Повторне відстеження результативності розпорядження голови обласної державної адміністрації буде здійснено відповідно до вимог ст.10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Начальник Головного
управління економіки

А.Дуленко

Разделы по теме:
Рубрики:   Метро

Добавить комментарий

Для того, чтобы добавить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться и/или авторизоваться на форуме.