Новости. Нова техніка в ХТТУ

Газета "Харьковский электротранспорт", 26.02.1974.

Інтереси комуністичного будівництва вимагають дальшого удосконалення виробництва, прискорення темпів росту технічного прогресу.

В своїй доповіді на XV з’їзді профспілок Генеральний секретар ЦК КІПРС тов. Л.І. Брежнєв сказав, що протягом найближчих років лам належить розробити і впровадити в життя заходи, які конкретизують курс економічної політики, прийнятий з’їздом. Мова йде, перш за все про заходи, спрямовані на прискорення науково-технічного прогресу.

В останній час наше управління безперервно оснащується найновішою технікою. Ця обставина характеризується технічним переозброєнням трамвайно-тролейбусним транспортом м. Харкова, який безперервно поповнюється рухомим складом сучасних конструкцій, більш досконалим електротехнічним, металооброблювальним, різним технологічним, підйомнотранспортним та іншим обладнанням. Тільки в 1973 р. придбано 40 тролейбусів ЗІУ-9 і 55 трамваїв Т-3.

У зв’язку з тим, що нові житлові масиви нашого міста знаходяться в основному у віддаленні від місць праці, в години пік необхідний більш ємний по вмістимості рухомий склад трамвая і тролейбуса. З цією метою в ХТТУ переобладнується рухомий склад для роботи за системою «багатьох одиниць». В минулому році запроваджено таких 20 одиниць рухомого складу.

З метою поліпшення експлуатаційної надійності контактної мережі енергослужбою проведена реконструкція 40 проводо-кілометрів тролейбусних ліній з переведенням їх на еластичну систему підвіски. Крім того, запроваджена компенсована (вантажна) підвіска 20 проводо-кілометрів контактної мережі тролейбуса.

Запровадження прогресивних систем підвіски контактної мережі дозволило нашому господарству тільки в минулому році одержати річний економічний ефект 1,4 тис. крб. В минулому році колектив ХТТУ приділив увагу створенню спеціалізованої техніки. Так, були виготовлені і здані в експлуатацію 2 поливомийних вагони, саморозвантажувальна платформа, спецмашина для ремонтно-шляхових робіт на шасі ГАЗ-53-А. Річний економічний ефект від запровадження спеціалізованої техніки склав понад 55 тис. крб. Зараз колектив управління працює над створенням шляховимірювального вагона.

Для поліпшення якості струмозйому і підвищення експлуатаційної надійності контактної мережі і рухомого складу виготовлено і запроваджено 550 головок струмоприймачів тролейбусів нової конструкції і 47 напівпантографів, в Комінтернівському депо виготовлена універсальна станція для випробування тягових двигунів і контакторних панелей, стенд для обкатки візків трамвайних вагонів, стенд для монтажа і демонтажа колісних пар, установка для наплавки гальмових барабанів під слоєм флюса; в Ленінському депо — стенд для випробування рейкових гальм, установка для алмазного вирівнювання гальмових барабанів вагона РВЗ-6; в Жовтневому депо —- машина для миття колісних пар, установка для форсованої зарядки акумуляторів ПФ ЗА-75, установка для продування електрообладнання Т-3.

Велика робота в цьому напрямку проведена на ВАРЗі і в тролейбусних депо. Так на заводі виготовлені і запроваджені: стенд для обкатки візків трамвайних вагонів, стенд для випробування рейкових гальм, стенд для перевірки і регулювання апаратів автоматики тролейбусів. Річний економічний ефект від їх впровадження склав 27,2 тис. крб.

З метою підвищення продуктивності праці і скорочення кількості працівників, що займаються немеханізованою працею, в минулому році переведено на телеуправління 4 тягових підстанції, методом ланкової укладки проведено 4 км шляху, впроваджено 10 стрілочних переводів з електрообігрівом. Річний економічний ефект склав 31,1 тис. крб.

Одним з елементів прискорення технічного прогресу на міськелектротранспорті в впровадження прогресивних технологічних процесів виготовлення і ремонту деталей, вузлів і агрегатів рухомого складу. Так, освоєно по кооперації виготовлення гальмівних пристроїв вагонів Т-3 і К-2 методом точного литва. Тільки в 1973 році виготовлено 131 комплект гальмівних пристроїв. На ВАРЗі освоєно відновлення деталей методом осталювання на асиметричному струмі, в Ленінському депо - алмазне вирівнювання елементів гальмівної системи трамвая, в Жовтневому - зварювання деталей у середовищі вуглекислого газу. Річний економічний ефект від впровадження — 18,2 тис. крб. Механізація і автоматизація виробництва знаходяться в центрі уваги інженерно- технічних працівників управління. За минулий рік в Комінтернівському депо впроваджена установка промислового телебачення ПТУ-22м, в тролейбусному депо №2 — установка для автоматизації контролю випуску і заходу тролейбусів у депо, в обох тролейбусних та в Жовтневому депо — установка для автоматичного заміру тиску струмоприймачів на контактний провід, а також оптимальна розстановка рухомого складу з використанням елементів автоматики і електроніки. У відповідності з планом впровадження нової техніки МКГ УРОР в управлінні в минулому році виготовлено дослідний зразок тролейбуса з тиристорним управлінням. Чимало уваги приділяли заходам по технічному переобладнанню верстатного парку ремонтної бази управління: введено в експлуатацію 63 одиниці металоріжучого, ковальсько-пресового і зварювального обладнання, впроваджено 9 одиниць спецмеханізмів.

Зараз питанням удосконалення і організації виробництва на науковій основі приділяється серйозна увага і вже чимало зроблено. Так, розроблено сітьові графіки на планові ремонти вагонів і тролейбусів у Ленінському і тролейбусних депо, розроблено і впроваджено комплексні плани НОП на дільницях денного огляду другого тролейбусного і планово-попереджувального ремонту Комінтернівського депо, токарно-механічну дільницю ВАРЗу обладнано у відповідності з вимогами промислової естетики, організовано показову з точки зору НОП електродільницю в другому тролейбусному тощо.

В нашому місті шириться рух за перетворення Харкова у місто високої культури. Колектив ХТТУ також не стоїть осторонь. На окремих ділянках міста за минулий рік було проведено замощення міжпуть трамвайних ліній залізобетонними плитами. Великий вклад у розвиток технічного прогресу в управлінні вносять бригади творчої співдружності інженерів і робітників—передовиків виробництва, раціоналізатори і науково-технічна громадськість. Кращими раціоналізаторами є М. Юрченко, І. Чистохін, А. Лакомий, І. Федоренко та багато інших.

В цьому році перед колективом управління стоять великі нові завдання по дальшому впровадженню технічних досягнень на міському електротранспорті з метою поліпшення якості обслуговування населення міста пасажироперевезеннями.

Б. КУЛІНИЧ, головний інженер управління.

На знімку: тролейбуси, типу ЗІУ-9, що експлуатуються у м. Харкові.

Разделы по теме:
Рубрики:   Трамвай, Троллейбус
Перевозчики:   Депо №1, Коминтерновское трамвайное депо, КП "Октябрьское трамвайное депо", КП "Салтовское трамвайное депо", КП "Троллейбусное депо №2", КП "Троллейбусное депо №3"

Добавить комментарий

Для того, чтобы добавить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться и/или авторизоваться на форуме.