Новости. Перший республіканський конкурс професійної майстерності молодих водіїв електротранспорту

Газета "Харьковский электротранспорт", 19.11.1974.

= ПОЛОЖЕННЯ =

Виконуючи Постанову Колегії Міністерства комунального господарства УРСР, Секретаріату профспілки робітників місцевої промисловості та комунально-побутових підприємств, а також Президії республіканського правління НТТ від 29 жовтня 1974 року, колектив ХТТУ включився у проведення першого республіканського конкурсу професійної майстерності молодих водіїв міського електротранспорту.

Конкурс провадиться з метою удосконалювання професійної майстерності, обміну передового досвіду, поліпшення якості обслуговування пасажирів і підвищення основних експлуатаційних показників, забезпечення безпеки і регулярності руху, пропаганди серед молоді професії водіїв тролейбуса і трамвая. Конкурс триває з 1 листопада 1974 року по 1 липня 1975 року в три етапи:

І етап — між маршрутами по депо з 1 листопада по 10 лютого 1975 р., II етап — між трамвайними і тролейбусними депо (участь беруть переможці першого етапу), провадиться з 10 по 20 квітня. III етап — фінальний, між трамвайно-тролейбусними управліннями міст України. Проводитиметься у травні 1975 року в м. Дніпропетровську між водіями тролейбуса і в м. Одесі — між водіями трамвая.

I. Завдання конкурсу

1. Удосконалення знань і майстерності водіїв трамвая і тролейбуса, виявлення кращих водіїв електротранспорту і розповсюдження їх досвіду. 2. Підвищення ролі основної професії міського електротранспорту та її популяризації, а також залучення молоді до роботи водіями трамвая і тролейбуса. 3. Виховання у молодих водіїв любові до своєї професії, комуністичного ставлення до праці. 4. Поліпшення якості обслуговування пасажирів, підвищення основних експлуатаційних показників у роботі. Забезпечення безпеки і регулярності руху, культури обслуговування пасажирів.

II. Організація конкурсу

Організаторами конкурсу професійної майстерності молодих водив електротранспорту є; перший етап — депо. Наказом по депо призначається жюрі по підбиттю підсумків конкурсу в кількості 3—5 чол. і екзаменаційна комісія з 7 — 8 чол.

Для кожного виду змагання повинна бути призначена судійська бригада (3—5 чол.), яку виділяє жюрі.

III. Учасники конкурсу

У ПЕРШОМУ ЕТАПІ беруть участь водії трамвая і тролейбуса, незалежно від класності, віком до 28 років, які мають хороші показники, не припускали грубих порушень трудової та транспортної дисципліни.

Відбором учасників конкурсу займається жюрі. Водії — кандидати конкурсу пишуть на ім'я жюрі заяви про зарахування їх у списки учасників. Потім проходить формування у маршрутні команди.

Списки учасників повинні бути вивішені на видному місці на територіях депо, по командах.

У ДРУГОМУ ЕТАПІ беруть участь від трьох до п’яти водіїв, що вийшли переможцями у першому етапі. їх прізвища повідомляються жюрі управління.

У ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ (фінал) беруть участь по два водії трамвая і , тролейбуса, що завоювали перші і другі місця у другому етапі. Вони представляються у Головне Управління міськелектротранспорту МКГ УРСР.

IV. Умови конкурсу

При проведенні екзаменів І етапу відбувається жеребкування, яке визначає черговість проходження кожної команди, умов змагання, кожному учаснику присвоюється індивідуальний стартовий номер. Результати жеребкування оформляються протоколами, а командам і учасникам видаються спеціальні картки і нагрудні номери, що виготовлені у депо.

При проведенні екзаменів у другому етапі між депо, жюрі управління присвоює нові стартові номери також шляхом жеребкування.

V. Порядок проведення конкурсу

Всі учасники конкурсу повинні пройти змагання з таких видів: 1. На краще знання обладнання рухомого складу, правил технічної експлуатації і посадової інструкції. 2. На краще знання правил дорожного руху. 3. По культурі обслуговування пасажирів. 4. З практичного водіння трамвая, тролейбуса на спеціально підготовленому полігоні. 5. По визначенню технічних несправностей рухомого складу і їх усуненню. 6. Підготовка рухомого складу до роботи на лінії.

Усі зазначені види змагань провадяться нарізно.

У ПЕРШОМУ ЕТАПІ білети скла даються з таких питань: механічне обладнання (враховуючи тип рухомого складу, на якому працює учасник), пневматичне обладнання, електрообладнання, правила технічної експлуатації, інструкція водія.

Учасник повинен відповісти на п'ять питань білета без підготовки, затративши на це не більше семи хвилин. Оцінюється кожна відповідь за системою; «відмінно» — 50 очок, «добре» — 40 очок, «задовільно» — 30 очок.

Якщо учасник одержав за перше питання — 5, за друге — 4, за третє — 3, за четверте також 3, а за п’яте — 2, то загальний бал буде визначатись тільки за позитивними оцінками, тобто: 5+4+3+3=15 15:5=3. Загальний бал в даному випадку буде 3 і складає 150 очок.

У ДРУГОМУ ЕТАПІ повинні ввійти такі питання: теоретичне, дорожні знаки, правила проїзду регульованих і нерегульованих перехресть. Для відповіді на три питання учасник повинен затратити не більше 5 хв. При вірній відповіді на три питання — 5 (50 очок), на два питання — 4 (20 очок), на одне питання — 0 очок.

Ці змагання провадяться в приміщенні, яке обладнане наочними посібниками.

У ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ використовується мікрофон, враховується дикція. Водій протягом двох хвилин повинен зробити цікаву, змістовну довільну інформацію. За відмінну оцінку надається 15 очок, за хорошу — 10, за задовільну — 5 очок.

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП змагання — на майстерність водіння.

1. ТРОЛЕЙБУС Змагання провадиться на горизонтальній площадці, що має асфальтобетонне покриття. Дистанція обладнується перешкодами для виконання 6 вправ. Старт дається з місця при включених у тролейбусі агрегатах.

Якщо у процесі змагання виникає технічна несправність в машині, повторний виїзд учасника може бути дозволений суддею. Результати виконання кожної вправи заносяться суддями у спеціальну відомість і картку учасника. Час для виконання даної вправи встановлюється з врахуванням особливостей конструкції рухомого складу.

За виконання вправ «під’їзд і від’їзд із зупинки» та «об’їзд клумби» нараховується по 20 очок, якщо перешкоди задіто — по 5 очок. «Проїзд воріт» і «проїзд канави» оцінюється в 15 очок, «об’їзд перешкоди» — 25, «зупинка біля лінії «стоп» — 10. За невиконання вправ, очки не нараховуються.

При виконанні першої вправи у салоні тролейбуса встановлюється гірка кубиків. Водій повинен під’їхати до зупинки і від’їхати плавно, щоб кубики не впали, при падінні — знімається 15 очок’.

Проїжджати «ворота» і «канаву» треба з швидкістю не більше 5 км/год. При перевищенні її знімається 10 очок.

Величина перешкод і їх розстановка визначаються «схемою полігона».

Якщо водій виконає дану вправу раніше встановленого часу, то за кожну секунду йому нараховується додаткове очко, а якщо не вкладеться у відведений час, за кожну зайву секунду знімається по одному очку.

Порядок проведення змагання з майстерності водіння

Старший суддя знаходиться на старті і дає вказівки суддійській бригаді, використовуючи мікрофон. Він подає команду «Старт!».

На кожному етапі знаходиться суддя, який слідкує за правильним виконанням вправ. Судді, що обслуговують перешкоди «ворота» і «канаву», повинні мати секундоміри і контролювати дотримання водіями швидкості руху 5 км за год.

В тролейбусі разом з водієм знаходиться суддя з секундоміром. При команді «Старт!» секундомір включається і виключається при зупинці тролейбуса біля лінії «стоп». Загальний час, витрачений на подолання дистанції, заноситься в протокол. При виконанні водієм першої вправи суддя слідкує також чи не розвалюється гірка кубиків, встановлених на підлозі салону.

Перешкоди наносяться на покриття дороги світлою фарбою, а границі огороджуються стояками висотою в 1 м, на яких нанесено полоси червоними і жовтими фарбами.

2. ТРАМВАЙ

За виконання вправ «під’їзд і від’їзд із зупинки» нараховується учаснику 20 очок. Проїзд спецчастин шляху, кривих, дільниці з обмеженою швидкістю руху, виконання технічних зупинок оцінюється в 10 очок. Проїзд протишерстних стрілок та під’їзд до лінії «стоп» оцінюється в 15; очок.

Порядок проведення даного виду змагання аналогічний тролейбусному. Для проведення змагання з майстерності водіння трамвая на горизонтальній площадці обладнується спеціальний полігон. Протишерстні стрілки, спецчастини, криві шляху умовно наносяться фарбою на трамвайному полотні.

П’ЯТИЙ ЕТАП провадиться з використанням трамвая чи тролейбуса за типом, на якому працює учасник конкурсу. Кожний водій повинен за певний час виявити несправність і усунути її. Переможцем виходить той, хто для цього витратив найменше часу. Примірні несправності: перегорання запобіжного ланцюга управління, заміна вуглевих вставок, взяття на буксир і т. ін.

За виконання трьох вправ нараховується 50 очок. При невиконанні однієї і послідуючих операцій знімається 10 очок. При допущенні помилок або протиріч техніці безпеки, учасникам очки не нараховуються.

При змаганні у підготовці рухомого складу на лінії все необхідне для вправи (білети, путьовий лист, мікрофон, білетно-обліковий лист та ін.) має лежати на першому сидінні в салоні. Учасник повинен заправити каси білетами, записати номери їх в .обліковий лист, поставити струмоприймач (штанги) на контактну мережу, перевірити справність мікрофона, сигналізацію дверей, фари, габарити і почати рух до лінії «стоп». Переможцем визнається той, хто провів цю роботу найшвидше. За правильне виконання вправи нараховується 20 очок. Якщо учасник виконав усі операції на 30 сек. раніше встановленого суддею часу, йому добавляється 5 очок. В разі невиконання одного з елементів даної вправи 10 очок знімається.

Нагородження переможців

Переможці в першому етапі нагороджуються:

команда (маршрут) одержує вимпел і грошову премію; учасник, що набрав найбільшу кількість очок, одержує грамоту і цінний подарунок на суму в 30 крб.; за друге місце — грамоту і подарунок на суму в 20 крб.; за третє місце — грамоту і подарунок на суму в 10 крб.; за четверте і п’яте місця — заохочувальні призи; переможці змагання з окремих вправ одержують грамоти і цінні подарунки.

Переможці у другому етапі нагороджуються: за перше місце — почесна грамота і цінний подарунок на суму в 50 крб.; за друге місце — почесна грамота і цінний подарунок на суму в ЗО крб.; за третє місце — почесна грамота і подарунок на суму в 20 крб.; за четверте і п’яте місця — почесні грамоти.

Переможці у фінальних змаганнях, які будуть провадитись по тролейбусу в м. Дніпропетровську і по трамваю в м. Одесі, нагороджуються: І місце — 150 крб., II — 100 крб., III — 80 крб..

Заохочувальні призи для переможців в окремих видах, конкурсах: 8 премій по 20 крб., 11 — цінні подарунки. Встановлюються пам’ятні медалі і стрічки чемпіонів.

Учасники першого республіканського конкурсу професійної майстерності молодих водіїв нагороджуються пам’ятними значками.

Відділ головного ревізора безпеки руху ХТТУ.

Разделы по теме:
Рубрики:   Трамвай, Троллейбус

Добавить комментарий

Для того, чтобы добавить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться и/или авторизоваться на форуме.